Eltis Compani

You are here:

Референтна листа

Е-пошта Печати PDF
Со нашето 23 годишно постоење присутни смево многу постоечки и нови објекти како : болници, градинки, училишта, пекари, млекари, хотели,  разни индустрии (прехрамбени, текстилни , тутунски и др) во објекти со разна големина, директно или како деловни соработници :

ОБЈЕКТИ
УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТОРОЛОШКИ РАБОТИ
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - ГОСТИВАР  
ЈЗУ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР - ТЕТОВО
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
ЈЗУ Специјална болница по гинекологија и акушерство Чаир - Скопје
ЈЗУ Психијатриска болница “  СКОПЈЕ  “ - Скопје
СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ -низ цела Македонија
ТЕЛЕКОМ - низ цела Македонија
Амбуланти - Скопје
БИМ - Свети Николе
Жито леб - Охрид
АД  Хотели Метропол - Охрид
Хотел   АРКА - Скопје
Хотел  “ СТОНЕ БРИДГЕ “ - Скопје
Електроелемент - Скопје
Киа Моторс - Скопје
Тојота Авто Центар - Скопје
Аутомотив Груп - Скопје
Млекара Сентис  -  Тетово
Млекара Здравје - Радово
Вардрар Доломит - Гостивар
Грин Продукт - Тетово
ММ Инвестмент- Велес
Маслодајна - Велес
Рецикл Еко Старт - Скопје
Ноел  - Гевгелија